PRIVACYVERKLARING

Couture College uit Amersfoort (hierna veelal afgekort tot CC) verwerkt persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Van wie verwerkt Couture College welke persoonsgegevens en hoe lang bewaart zij deze?
  2. Hoe bewaart Couture College de verwerkte gegevens en hoe zijn deze beveiligd?
  3. Welke persoonsgegevens verwerkt Couture College NIET en welke acties zal Couture College NIET met wel verwerkte gegevens ondernemen?
  4. Wat zijn je rechten met betrekking tot je verwerkte persoonsgegevens?

1. Van wie verwerkt Couture College welke persoonsgegevens en hoe lang bewaart zij deze?

1A. Diegenen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief

Heb je jezelf via het aanmeldingsformulier op de website aangemeld voor de online nieuwsbrief? Dan ontvangt CC een automatisch gegenereerde e-mail met de ingevulde gegevens: je naam en e-mailadres. Deze e-mail slaat CC op om zonodig te kunnen aantonen dat je toestemming hebt gegeven voor het versturen van de nieuwsbrieven. Hiernaast slaat CC je naam en e-mailadres op in het adresboek van het door CC gebruikte e-mailprogramma en in een digitale verzendlijst voor de nieuwsbrief.

Zodra je aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen en indien je niet tot een van de groepen 1B, 1C, 1D of 1E behoort, verwijdert CC al je opgeslagen persoonsgegevens. Hetzelfde geldt indien CC om andere redenen besluit om je de nieuwsbrief niet meer toe te zenden. Behoor je wel tot een van de andere groepen, dan verwijdert CC alleen je gegevens van de verzendlijst voor de nieuwsbrief.

1B. Cursisten (deelnemers aan lessen en cursussen)

Neem je deel aan een cursus of les van Couture College, heb je daaraan deelgenomen of heb je aangegeven in de nabije toekomst te willen deelnemen? Dan heb je jezelf voor een cursus of les aangemeld via het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier op de website of op andere wijze. Ten behoeve van je deelname heb je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel je bedrijfsnaam beschikbaar gesteld en zijn e-mails en facturen verstuurd. Je persoonsgegevens slaat CC op in het adresboek van het door CC gebruikte e-mailprogramma. De e-mails en facturen slaat CC op. Je naam verwerkt CC in een overzichtslijst met cursisten. In deze lijst staat vermeld welke cursussen je hebt gevolgd, naast je laatste jaar van deelname.

Alleen na je toestemming verstrekt CC je telefoonnummer en / of e-mailadres aan een mede-cursist. Dit doet CC bijvoorbeeld indien een mede-cursist een les wil verplaatsen naar een andere datum of tijd.

Cursisten ontvangen tevens de nieuwsbrief. Voor de verzending hiervan slaat CC je naam en e-mailadres op in de digitale verzendlijst voor de nieuwsbrief. Zodra je aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, verwijdert CC je gegevens uit deze lijst. Hetzelfde geldt indien CC om andere redenen besluit om je de nieuwsbrief niet meer toe te zenden.

Couture College is als onderneming wettelijk verplicht haar administratie 7 jaar te bewaren. Na deze periode verwijdert CC de opgeslagen gegevens van cursisten.

1C. Klanten (anders dan cursisten)

Heb je een andere dienst afgenomen van Couture College, zoals maatwerk of advies, of heb je materialen gekocht? Dan heb je ten behoeve hiervan wellicht je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel je bedrijfsnaam beschikbaar gesteld en zijn e-mails en facturen verstuurd. De e-mails en facturen slaat CC in dat geval op. Je persoonsgegevens slaat CC alleen op in het adresboek van het door CC gebruikte e-mailprogramma indien je waarschijnlijk een terugkerende klant bent en niet tot de groepen 1A en 1B behoort. Voor maatwerkklanten geldt daarnaast dat CC gegevens over lichaamsmaten opslaat in het digitale bestand over het betreffende maatwerk.

Couture College is als onderneming wettelijk verplicht haar administratie 7 jaar te bewaren. Na deze periode verwijdert CC de opgeslagen gegevens van klanten.

1D. Geïnteresseerden in het aanbod van Couture College

Heb je ooit een vraag per e-mail gesteld aan Couture College of heb jezelf ooit aangemeld voor een cursus zonder uiteindelijk deel te nemen? Dan slaat CC alleen het e-mailverkeer hierover op. Je persoonsgegevens zijn dan niet terug te vinden in andere bestanden, mits je niet tot een van de groepen 1A, 1B, 1C of 1E behoort.

Couture College is als onderneming wettelijk verplicht haar administratie 7 jaar te bewaren. Na deze periode verwijdert CC de opgeslagen gegevens van geïnteresseerden.

1E. Late afzeggers en wanbetalers

Helaas, helaas, ook Couture College heeft te maken met mensen die zich op het laatste moment afmelden voor een cursus en / of een factuur of openstaande betaling niet voldoen. CC wil in principe geen nieuwe overeenkomst meer aangaan met deze personen. CC slaat hierom persoonsgegevens en correspondentie met deze mensen op tot zolang als zij dat nodig acht.

2. Hoe bewaart Couture College de verwerkte gegevens en hoe zijn deze beveiligd?

Couture College bewaart alle verwerkte gegevens op een goed beveiligde computer en andere gegevensdrager voor backups. De gegevens staan niet op een externe server. Andere personen dan de eigenaar van Couture College hebben geen toegang tot de opgeslagen gegevens. CC laat geen gegevens door derden verwerken en stuurt deze niet naar het buitenland.

De website van CC heeft een beveiligde verbinding. Alle correspondentie via de formulieren op de website is dus versleuteld en niet leesbaar voor derden.

3. Welke gegevens verwerkt Couture College NIET en welke acties zal Couture College NIET met wel verwerkte gegevens ondernemen?

Couture College plaatst geen functionele en tracking cookies als je de website bezoekt en werkt niet met programma’s als Google Analytics. Je krijgt hier dus ook geen melding van als je de website bezoekt. CC heeft haar website goed beveiligd tegen hackers. Om bepaalde IP-adressen uit te kunnen sluiten van bezoek aan de website, genereert de website van CC automatisch IP-adressen van bezoekers in een beveiligings-logboek. Als je geen rare dingen doet op de website zal je IP-adres na een bepaalde periode (circa 30 dagen) automatisch verwijderd worden.

CC verkoopt je gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen in de volgende gevallen verstrekken wij je gegevens aan derden:
– na een gerechtelijk bevel of bij een controle van de Belastingdienst.
– na je expliciete toestemming kan CC je telefoonnummer en / of e-mailadres doorgeven aan een andere persoon (dit kan CC bijvoorbeeld doen als een mede-cursist een les wil verzetten).

4. Wat zijn je rechten met betrekking tot je verwerkte persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Ook kun je Couture College verzoeken om je gegevens te verwijderen. Couture College zal hieraan gehoor geven, mits niet tegenstrijdig met regelgeving of een zwaarwegend belang van Couture College.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@couturecollege.nl. Couture College zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Versie: 9 juli 2019